Sufisme (Tasawuf)

Sufisme (Tasawuf): Ini gerakan batin yang melanjutkan penerapan jahid/pertapa Islami awal, terutama melalui Sunni. Mereka memiliki kalam tersendiri (kerap paham panteistik – Wihdatul Wujud, semuanya adalah zat Allah) pembangunan batin, di mana Syariah adalah hanya tingkatan pertama, serta hirarkis rohani yang sejajar dengan hirarkis lazim. Menonjol pemikir-pemikir Sufi: sarjana, al-Ghazali ("Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama") dan Ibnu Arabi (“Futuhat al-Makkiyyah”), penyair, al-Farid ("Kasidah Besar") serta Jalaluddin Rumi (“al-Matsnawi al-Maknawi”). Sebuah peran khusus dimainkan di tasawuf hubungan antara Guru (Syeikh/Mursyid) dan murid (darwis). Biara Sufi bagi kaum sadu bernama Zawiya, atau Khanqah/Rubath. Dibentuk 12 tarekat (jalan) Sufi utama, sekolah tasawuf dengan silsilah gurunya keturunan Nabi dan peziarahan sendiri (makam syeikh, dll). Di Indonesia guru-guru Sufi yang pertama adalah Walisongo (teristimewa Syeikh Sunan Gunung Jati, putera penguasa Mesir dari isteri Sunda, sultan Cirebon pertama) serta Syeikh Siti Jenar yang mengajarkan kesatuan antara manusia dengan Allah dan berkonflik dengan mereka di Jawa masa abad ke-15-16-an (tarekat Naqsyabandiyah, Syattariyah dan Syadziliyah), penyair Melayu dari Barus di Sumatera, karya-karyanya pernah dibakar lantaran berisi paham Wihdatul Wujud, Hamzah Fansuri serta muridnya Syamsuddin Sumatrani di Aceh, dan Yusuf Makassari di Sulawesi dan Banten masa abad ke-16-17-an (tarekat Qodiriyah dan Khalwatiyah). Di samping mereka di Indonesia juga merembet tarekat-tarekat lain.
Tarekat Qodiriyah
Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN)
Tarekat Qodiriyah Hanafiah (TQH)
Tarekat Syadziliyah
Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah (TNK)
Tarekat Naqsyabandiyah Mazhariyah/Mudzhariyah
Tarekat Naqsyabandiyah Hakkani
Tarekat Khalwatiyah (Khalwatiyah Yusuf)
Tarekat Khalwatiyah Samman
Tarekat Syattariyah
Tarekat Tijaniyah
Tarekat Idrisiyyah, atau Sanusiyyah
Jamiyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah an Nahdiyah (JATMAN) 
► Dewan Ulama Tarekat Indonesia (DUTI) (Bahan oleh Dr. Igor Popov, LLM)

Makam Sunan Gresik, Gapura Wetan, Gresik Jawa Tengah (www.jawatimuran.net)

Para tokoh tarekat Qodiriyah Hanafiah (www.majelisrabbani.org)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar